Bạn muốn tìm vòng tay hợp với Bản Mệnh của mình nhưng vẫn chưa biết năm sinh của mình thuộc Mệnh gì?

Hãy tra cứu để biết Bản Mệnh của mình ngay để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình nhất nha!

► Những người có năm sinh sau đây sẽ thuộc mệnh Kim:

1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015

 

Mời bạn tham khảo:

 Sản phẩm vòng đá phù hợp cho người mệnh Kim

► Những người có năm sinh sau đây sẽ thuộc mệnh Mộc:

1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011

 

Mời bạn tham khảo:

Sản phẩm vòng đá phù hợp cho người mệnh Mộc

► Những người có năm sinh sau đây sẽ thuộc mệnh Thủy:

1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013

 

Mời bạn tham khảo:

► Sản phẩm vòng đá phù hợp cho người mệnh Thủy

► Những người có năm sinh sau đây sẽ thuộc mệnh Hỏa:

1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009

 

Mời bạn tham khảo:

► Sản phẩm vòng đá phù hợp cho người mệnh Hỏa

► Những người có năm sinh sau đây sẽ thuộc mệnh Thổ:

1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007

 

Mời bạn tham khảo:

► Sản phẩm vòng đá phù hợp cho người mệnh Thổ

Call Now