1. Khái niệm về đá phong thủy Mỗi nơi mỗi truyền thống sẽ có những định nghĩa khác nhau về đá phong thủy, hiểu theo cách đơn giản đá phong thủy chỉ đơn thuần là những loại đá được hình thành sâu trong lòng đất, trải qua hàng nghìn năm tạo thành, tiếp thụ những năng...